Utvärderingsformulär:

1. Vad tyckte ni om projektet som helhet?

2. Var informationen om projektet innan uppstart tillräcklig?

3. Har hemsidan varit lätt att använda?

4. Hur upplevde ni mötet med Nöjesfabriken? (Till exempel längd och innehåll)

5. Vad tycker ni om arbetsmaterialet?

6. Hur bra har projektets syfte nått fram till klassen?

7. Reaktioner från föreställningen?

8. Övriga kommentarer?